Hur vi arbetar

Företagsrekonstruktion

 

Att rädda företag undan konkurs och hur alla blir vinnare som resultat av vårt arbete

Hur vi arbetar

 

Syftet med vårt arbete är att så snabbt det går få det krisdrabbade företaget på fötter igen. En första analys av företagets situation sker inom 24 timmar från det att vi blir kontaktade och denna analys är alltid kostnadsfri.

 

Det är viktigt att vi omgående få en personlig kontakt med den företagare som behöver hjälp. Vårt arbete bygger mycket på att företagaren och vi får förtroende för varandra. Detta utgör en hörnsten för en gemensam handlingsplan.

 

En företagsrekonstruktion innebär inte bara uppgörelser med fordringsägarna om reducering av skulderna – det som allmänt kallas ackord – utan också åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet. En företagsrekonstruktion måste vara hållbar i ett längre perspektiv och syfta till att företaget blir kreditvärdigt på nytt.

 

Vårt arbete brukar röra ett stort antal olika åtgärder som t.ex. omförhandlingar av krediter och lån, omförhandlingar av avtal av olika slag, offentliga ackord i förhandlingar vid tingsrätten eller ”tysta” underhandsuppgörelser med fordringsägarna.

 

Ibland är det nödvändigt med ägarförändringar eller att företaget på annat sätt får nytt kapital och då kan vi med vårt stora kontaktnät bidra med olika förslag.