Om oss

Företagsrekonstruktion

 

Att rädda företag undan konkurs och hur alla blir vinnare som resultat av vårt arbete

Peter Smedman - jurist

 

 

Peter har stor erfarenhet av företagsrekonstruktioner. Han har bl.a. varit VD vid ackordscentralerna i Malmö och Stockholm under ca 15 års tid och handlagt ett stort antal konkurser och företagsrekonstruktioner under nittiotalets många kriser. Under en kortare tid var han också koncernchef vid statliga Almi Företagspartner. Han har vidare arbetat som skiljedomare och skrivit lagkommentarer i obeståndsrätt för Norstedts Juridik (Obeståndsrätt II). Arbetar idag huvudsakligen som rekonstruktör med hjälp av lagen om företagsrekonstruktion

Sten-Anders Fellman - ekonom

 

 

Sten-Anders är civilekonom och har bland annat arbetat

14 år som ekonomi och administrativchef på Entra Data. Har under ett flertal år varit styrelseordförande för Datakonsultföreningen och olika privata företag. Klicka här för en utförlig bakgrundsbeskrivning. Arbetar tillsammans med Peter i rekonstruktionsärenden.

 

Ytterligare ett arbetsfält är "affärsängel" där Sten-Anders går in som mentor och med sådd pengar till Start Up bolag.

Se exempel här.